Partners

För att lösa våra kunders helhetsbehov söker vi kontinuerligt nya samarbetspartner, samarbetsavtalet är ett ”ge & ta avtal” som gagnar alla parter.

Är ni tex. ett bevakningsföretag, larmcentral, larminstallatör eller annan leverantör av säkerhetsprodukter i Stockholm önskar vi Er som samarbetspartner och vi utlovar mycket arbete till Er då vi inte är ett teknikföretag och har kontinuerligt kunder som söker Er hjälp i utbyte mot att ni kopplar upp larmkunder till vår larmcentral.

Välkommen att bli samarbetspartner med Larm Assistans AB.