Om oss

Larm Assistans är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen i hela riket samt är EU-godkänt.

Vi hjälper och servar såväl företag som privatpersoner i hela Sverige vad gäller samtliga behov inom bevakningsbranschen. Vi är specialister på larmutryckning samt bevakning och tillsyn. Genom vår larmcentral kan vi förmedla branschens effektivaste och snabbaste åtgärdsservice för alla typer av larm.

Larm Assistans startades våren 1996 och ägs och drivs av Harald Paulsson, som också är föreståndare för verksamheten. Vår VD är en legend inom bevakningsbranschen då han är den som varit aktiv föreståndare sammanhängande för ett auktoriserat bevakningsföretag längst i Sverige. I hela 27 år gör Paulsson till ”Sverige mästare”.

Larm Assistans har de kortaste inställelsetid vid larmutryckning tack vare våra många bevakningsfordon i sina bevakningsområden.

Vi ställer högsta kraven på vår personal, vad gäller erfarenhet, mognad och servicekänsla och har genomgående hög kvalitet vad gäller utrustning och bevakningsfordon.

Genom våra larminstallatörer kan Ert larm kopplas direkt till vår larmcentral.

Larm Assistans affärsidé:
Larm Assistans Sverige AB skall vara Ert lokala bevakningsföretag, med korta utryckningstider eftersom kunderna är centrerade runt bevakningsfordonen. Medarbetare skall ha lång erfarenhet av yrket för att åtgärderna vid en brottslig händelse skall vara så professionella som kunden kräver.

Er trygghet – vårt ansvar