Om oss

Larm Assistans Sverige AB är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen i hela riket samt är EU-godkänt.

Larm Assistans hjälper och utför tjänster i hela Sverige avseende samtliga behov inom bevakningsbranschen, för såväl företag som privatpersoner. Vi är specialister på larmutryckning samt bevakning och tillsyn. Genom larmcentralen kan vi förmedla branschens effektivaste och snabbaste åtgärdsservice för alla typer av larm.

Larm Assistans Sverige AB startades våren 1996 och drivs av Harald Paulsson som också är föreståndare för verksamheten. Harald Paulsson har lång erfarenhet inom bevaknings-branschen då han under 30 år är den som förmodligen varit aktiv föreståndare mest sammanhängande tid för ett auktoriserat bevakningsföretag i Sverige.

Larm Assistans har den kortaste inställelsetiden vid larmutryckning tack vare flera tillgängliga bevakningsfordon i sina respektive bevakningsområden.

Vi ställer högsta kraven på vår personal, vad gäller erfarenhet, mognad och servicekänsla och har genomgående hög kvalitet vad gäller utrustning och bevakningsfordon.

Genom larminstallatörer kan Ert larm kopplas direkt till larmcentralen.

Larm Assistans affärsidé:
Larm Assistans Sverige AB skall vara ert lokala bevakningsföretag, med korta utryckningstider eftersom kunderna är centrerade runt bevakningsfordonen. Medarbetare skall ha lång erfarenhet av yrket för att åtgärderna vid en brottslig händelse skall vara så professionella som kunden kräver.

Slogan – Skapar trygghet