Larmutryckning

Larmutryckning är vår specialitet, vi har garanterade utryckningstider, medeltid år 2015 var 5,6 minuter efter att våra Väktare erhållit larmet tills att vi var på plats. 

Detta utförs i regionen Stockholm län. I övriga Sverige används samarbetspartners eller franchisepartners. Ert inbrottslarm/driftlarm eller hisslarm kan kopplas upp mot vår larmcentral som har direktkontakt med alla bevakningsfordon för omedelbar åtgärd. Gäller företag, statliga anläggningar samt privatpersoner. Vi har idag 9000 larm kopplade till oss från olika larmcentraler. Vi åtgärdar ca 80 larm per dygn. Omedelbart efter larmutryckningen meddelas fastighetsägaren via utryckningsrapport skriftligt eller digitalt.