Installation och besiktning

Unikt för Larm Assistans kunder är att de kan en gång per år be vår driftledning att kontrollera uppkopplingen på deras larm en sk. funktionskontroll även detta ingår i årsabonnemanget.

Ta kontakt med arbetsledare@larmassistans.se för att boka tid.