Inbrottslarm

Larm Assistans Sverige AB samarbetar med flera SBSC Certifierade larm och kamerainstallatörer.

Har Ni inbrottslarm idag och vill koppla detta till vår larmcentral (Nokas Larmcentral AB) för att få bättre svarstid & snabbare utryckningstider av väktarna.

Vid övergång till oss, har Ni prisgaranti, ingen årskostnad för än Ert avtal med befintlig larmcentral gått ut. Vi sköter allt besvär såsom nyckelhämtning, instruktionsupprättande, åtgärdsinstruktioner, uppskyltning, nyckelförvaring, kundsupport dygnet runt osv.

Kontakta vår kontor  eller e-posta till info@larmassistans.se

Vi önskar då besöka Er fastighet för att inkomma med en så rättvis offert som möjligt.

Offerten innehåller i vårt fall alla priser, inget tillkommer såsom restid eller extra arbeten.

Kontakta info@larmassistans.se