Larm

Utryckning på larm är en av våra specialitet.

Larm Assistans Sverige AB bemästrar dagligen över 400 larmåtgärder och vi åtar oss samtliga larm för branschen såsom bland annat:

  • Inbrottslarm
  • Kameralarm
  • Brandlarm
  • Driftlarm
  • Larm från värmekameror.
  • Störningsjour
  • Överfallslarm

Av kvalitetsskäl skall samtliga larm vara installerat av godkänd installatör samt kopplad till godkänd larmcentral.