Driftlarm

Flera kunder har önskat att vi även kan åtgärda deras driftlarm under jourtid.

Av denna anledning har vi skickat samtliga Väktare på driftutbildning för att kunna tillgodose dessa behov. Efter att kundens driftlarm kopplats till vår larmcentral åtgärdar vi inkomna larm då vi ändå finns i deras närhet. Detta till en betydligt kostnadseffektivare lösning än tidigare.