Larmcentral

Larm Assistans Sverige AB anlitar genom ett centralavtal, Tempest larmcentral för våra  larmabonnemangskunder sedan 2022-12-01. Era och våra installatörer kommer att hjälpas åt att föra över alla larmkunder till nya larmcentralen på vår bekostnad. Ett ypperligt tillfälle att se över Ert larm.

Annars är allt som vanligt larmnummret är 08-340740 samt Er återkallningskod har följt med tillsammans med just Era instruktioner.

Vill Ni lägga in deras återkopplingsnummer när larmcentralen ringer Er så är nummret:  010-7888400.

Tempest Larmcentral uppfyller samtliga ställda krav från Larm Assistans Sverige AB gällande svars och åtgärdstider, certifieringar samt auktorisation.

Larminstallatörer som kopplar larm till Larm Assistans Sverige AB anmäler sitt anläggarintyg, sektionsförteckning mm till arbetsledare@larmassistans.se som förmedlar informationen till larmcentralen.

Larminstallatörer erhåller primär och sekundärnummer samt SIA koder från arbetsledare@larmassistans.se