Stängnings-öppningsskydd

Ett helhetskoncept har tagits fram för att skydda våra kunder mot brottsligt angrepp.

 

Butiksägare anlitar oss för att säkerställa att deras butiker med personal och kunder inte utsätts för någon brottslig gärning.

Våra stängningsrutiner är kända endast av butiksledningen och uppdateras med jämna mellanrum. Rutinerna utvärderas av Larm Assistans säkerhetsavdelning och den lokala polisen.

I konceptet ingår även säkerhetsutbildning av butikens personal, civil butikskontroll, uniformerad väktare i butik, värdehantering samt en rad utökade säkerhetsrutiner.

Tjänsten anlitas i dag av:

  • Större och mindre livsmedels butiker
  • Känsliga lagerlokaler
  • Juvelerare
  • Bensinstationer
  • Banker
  • Växlingskontor

Se dekalen nedan som sätts upp på respektive butik.