EDD och Narkotikasökhund

Att söka med hundar är ett effektivt sätt att stävja missbruk i skolor och på arbetsplatser. Uppdragsgivaren visar och tar sitt samhällsansvar med nolltolerans.

Sedan 2022 har vi även EDD-ekipage ( Bombsökhundar ) utbildade i Belgien av Belgisk polis och är godkända i hela EU.

Praktiskt genomförande:

  Ett avtal upprättas mellan hundekipaget och uppdragsgivaren.

Fyra genomsökningar per år under minst två år. Detta sker när lokalerna är som minst bemannade och på oförutsedd tid.

Uppdragsgivaren går ut med information att narkotikasök sker i brottsförebyggande syfte och på uppdragsgivarens initiativ.

Genomsökningen kommer att ske med utbildade hundar som tillsammans med sina förare har gått en ettårig yrkesinriktad specialsökningsutbildning. Intyg bifogas också till avtalet. Oftast sker sökningen med minst två hundar.

I händelse av att narkotikahunden markerar för narkotika, kontaktas alltid polis.

Skriftlig avrapportering sker efter varje sök.


Ladda ner informationsblad (PDF)

Kontakta oss på Larmassistans för offert, info@larmassistans.se.

Sökning efter narkotika sker i samarbete med Roslagens specialsök.