Byggbevakning

Byggbevakning utgör en stor del av vår verksamhet.

Byggarbetsplatser bevakas med hjälp av:

•  Stationär Väktare med tjänstehund
•  Bärbara kamera och larmväskor kopplade till larmcentralen.
•  Cykel och fyrhjulinsbevakning
•  Fjärrstyrda övervakningskameror direktkopplade till larmcentralen

Några av våra kunder är:

Referensobjekt är de största byggen senaste 10 åren i Stockholm:

  • Södra länken
  • Norra länken
  • Säkerhetspolisens nya kontor i Solna.
  • Alla byggherrar Hagastaden
  • Alla byggherrar TäbyPark