Bostads/villabevakning

Villa områdes bevakning intresserar många just nu med full förståelse för den inbrottsvåg som sveper över oss idag, kameror och villa larm i all ära men ytterligare åtgärder behövs för att slippa få objudna gäster i sitt hem.

Vi har sedan 1 år arbetat fram ett lyckat koncept:

Villa ägare går samman och bör vara minst 10 villa ägare på en och samma område. De utser en kontaktperson som också erhåller all avrapportering från Väktarna samt position och tidpunkt på Väktarna, ofta med tjänstehund.

Villamedlemmarna brevlådor markeras upp att de tillför ”byalaget” och området skyltas upp med vägskyltar ( två ingår vid start ) fungerar också i avskräckande syfte.

Villa ägarna får direktkontakt med Väktaren för omedelbar hjälp i händelse av nöd eller brottslig verksamhet eller att medlemmar önskar meddela händelser direkt som berör Väktaren ex. misstänkta besökare i området. Tjänsten utförs endast i vår närhet för att övriga Väktarfordon och hundbilar skall snabbt kunna komma fram för åtgärd.

Exempel Mini:  Minimum en rondering per natt eller dag max 20 minuter.
Begär offert på info@larmassistans.se

Statistisk för ett år bakåt så är resultatet att våra bevakade villa områden inte behövts polisanmäla ett nytt inbrott.

Ett byalag alt. bolag faktureras och fördelar fakturorna till medlemmarna.
En kontaktperson hos Er som dagligen får avrapportering, bilder och tactningen av Väktarna.

Minsta lilla fråga eller undran återkom så berättar vi mer.

Vi utför idag åt våra kunder:

Störningsjour
Klotterbekämpning
Garagerondering
Förrådsrondering
Villabevakning
Driftlarmutryckning